รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ


ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.พญ. สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
Prof.Suchada Sritippayawan, MD
พ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Certificate in Pediatric Pulmonology, Los Angeles USA
Deerojanawong J, Promsaka na Sakolnakorn V, Prapphal N, Hanrutakorn C, Sritippayawan S. Evaluation of metered-dose inhaler administration technique among asthmatic children and their caregivers in Thailand. Asian Pac J Allergy Immunol. 2009 Jun-Sep;27(2-3):87-93. PubMed PMID: 19839493.


Samransamruajkit R, Jirapaiboonsuk S, Siritantiwat S, Tungsrijitdee O, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Prapphal N. Effect of frequency of ventilator circuit changes (3 vs 7 days) on the rate of ventilator-associated pneumonia in PICU. J Crit Care. 2010 Mar;25(1):56-61. Epub 2009 Jul 9. PubMed PMID: 19592211.


Sritippayawan S, Sri-Singh K, Prapphal N, Samransamruajkit R, Deerojanawong J. Multidrug-resistant hospital-associated infections in a pediatric intensive care unit: a cross-sectional survey in a Thai university hospital. Int J Infect Dis. 2009 Jul;13(4):506-12. Epub 2008 Dec 9. PubMed PMID: 19081281.


Samransamruajkit R, Hiranrat T, Chieochansin T, Sritippayawan S, Deerojanawong J, Prapphal N, Poovorawan Y. Prevalence, clinical presentations and complications among hospitalized children with influenza pneumonia. Jpn J Infect Dis. 2008 Nov;61(6):446-9. PubMed PMID: 19050351.


Samransamruajkit R, Jitchaiwat S, Wachirapaes W, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Prapphal N. Prevalence of Mycoplasma and Chlamydia pneumonia in severe community-acquired pneumonia among hospitalized children in Thailand. Jpn J Infect Dis. 2008 Jan;61(1):36-9. PubMed PMID: 18219132.


Samransamruajkit R, Jitchaiwat S, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Praphal N. Adrenal insufficiency in early phase of pediatric acute lung injury/acute respiratory distress syndrome. J Crit Care. 2007 Dec;22(4):314-8. Epub 2007 Jul 5. PubMed PMID: 18086402.


Samransamruajkit R, Hiranrat T, Prapphal N, Sritippayawan S, Deerojanawong J, Poovorawan Y. Levels of protein C activity and clinical factors in early phase of pediatric septic shock may be associated with the risk of death. Shock. 2007 Nov;28(5):518-23. PubMed PMID: 17589380.


Prapphal N, Laosunthara N, Deerojanawong J, Sritippayawan S. Knowledge of asthma among caregivers of asthmatic children: outcomes of preliminary education. J Med Assoc Thai. 2007 Apr;90(4):748-53. PubMed PMID: 17487131.


Sritippayawan S, Prapphal N, Wong P, Tosukhowong P, Samransamruajkit R, Deerojanawong J. Environmental tobacco smoke exposure and respiratory syncytial virus infection in young children hospitalized with acute lower respiratory tract infection. J Med Assoc Thai. 2006 Dec;89(12):2097-103. PubMed PMID: 17214063.


Sritippayawan S, Jitchaiwat S, Chatchatee P, Prapphal N, Deerojanawong J, Samransamruajkit R. Disseminated cytomegalovirus infection associated with Pneumocystis carinii pneumonia in a previously normal infant. Scand J Infect Dis. 2006;38(4):312-4. PubMed PMID: 16709532.


Sritippayawan S, Lekhanont P, Harnruthakorn C, Samransamruajkit R, Deerojanawong J, Seksarn P, Poovorawan Y, Prapphal N. Restrictive lung disease and serum TGF-beta1 in thalassemia major children. Asian Pac J Allergy Immunol. 2005 Jun-Sep;23(2-3):121-6. PubMed PMID: 16252842.


Sritippayawan S, Desudchit T, Prapphal N, Harnruthakorn C, Deerojanawong J, Samransamruajkit R. Validity of tidal breathing flow volume loops in diagnosing obstructive sleep apnea in young children with adenotonsillar hypertrophy: a preliminary study. J Med Assoc Thai. 2004 Sep;87 Suppl 2:S45-9. PubMed PMID: 16083160.


Deerojanawong J, Manuyakorn W, Prapphal N, Harnruthakorn C, Sritippayawan S, Samransamruajkit R. Randomized controlled trial of salbutamol aerosol therapy via metered dose inhaler-spacer vs. jet nebulizer in young children with wheezing. Pediatr Pulmonol. 2005 May;39(5):466-72. PubMed PMID: 15786440.


Sritippayawan S, Kun SS, Keens TG, Davidson Ward SL. Initiation of home mechanical ventilation in children with neuromuscular diseases. J Pediatr. 2003 May;142(5):481-5. PubMed PMID: 12756377.


Sritippayawan S, Keens TG, Horn MV, Starnes VA, Woo MS. What are the best pulmonary function test parameters for early detection of post-lung transplant bronchiolitis obliterans syndrome in children? Pediatr Transplant. 2003 Jun;7(3):200-3. PubMed PMID: 12756044.