วินัยและสร้างสรรค์… แนวทางที่สวนทาง

พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กในวัย 2-5 ปีที่กำลังน่ารัก เริ่มทำอะไรๆ ด้วยตนเองได้สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

child01-08.pdf (1374 downloads)