ห้องสมุด

กรุณา Log in เข้า VPN เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปกหนังสือชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งปีที่จัดทำประเภทลิงค์ดาวน์โหลด
Nelson textbook of Pediatrics EDITION 21 (Vol 1,2)Kliegman, St geme , Blum , Shah , Tasker , Wilson2020(Gen62)General PediatricsLink
Zitelli and Davis' Atlas of Pediatric Physical DiagnosisZitelli, Basil J., MD; McIntire, Sara C., MD; Nowalk, Andrew J., MD, PhD2018General PediatricsLink
American Academy of Pediatrics Textbook of Pediatric CareThomas K. McInerny, Henry M. Adam, Deborah E. Campbell2009(Gen44)General PediatricsLink
The Johns Hopkins Hospital Harriet Lane HandbookHughes, Helen K., MD, MPH; Kahl, Lauren K., MD2018(Gen57)General PediatricsLink
Common Problems In The Newborn Nursery An Evidence And Case-Based GuideGilbert I. Martin,Warren Rosenfeld2019General pediatricsLink
First AID For The Pediatrics ClerkshipLatha G. Stead, MD, MS, FACEP , Matthew S. Kaufman, MD, Muhammad Waseem, MD2010General pediatricsLink
Park’s The Pediatric Cardiology Handbook Myung K. Park,Mehrdad Salamat2016(Car10)CardiologyLink
Clinical Pediatric Dermatology Amy S.Paller,MD ,Anthony J.Mancini2016(DER09)DermatologyLink
Advanced Paediatric Life support A Practical Approach to EmergenciesMartin Samuels, Sue Wieteska2016(EME17)Emergency and Ambulatory PediatricsLink
Bright Futures Guidelines for Health Supervision of Indants,Children,and AdolescentsJoseph F.Hagan,JR,MD,FAAP , Judith S.Shaw ,EdD,MPH,RN,FAAP, Paula M.Duncan, MD,FAAP2017(AMB17)AmbulatoryLink
Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease Robert ,Wyllie Jefferey S.Hyams, Marsha Kay 2016(GAS13)GastroenterologyLink
Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease Pathophysiology/Diagnosis/ManagementMark Feldman, MD Lawrence S. Friedmand, MD2016(GAS14)GastroenterologyLink
Bright Futures fourth editionJoseph F.Hagan, Judith S.Shaw,Paula M. Duncan2017(GRO18)Growth and DevelopmentLink
Developmental and Behavioral PediatricsRobert G. Voigt,MD,FAAP ,Michelle M. ,Scott M. , Carl D.2018(GRO19)Growth and DevelopmentLink
Nathan and Oski’s Hematology and oncology of infancy and childhoodStuart H.Orkin David E.Fisher David Ginsburg,A.Thomas Look Samuel E.Lux ,David G. Nathan2015(HEM14)Hematology and OncologyLink
Lanzkowsky's Manual of Pediatric Hematology and oncologyPhilip Lanzkowsky,Jeffrey M. Lipton,Jonathan D.Fish2016(HEM15)Hematology and OncologyLink
Smith's Recognizable patterns of Human DeformationJohn M.Graham JR. , Pedro A. Sanchez-Lara, MD, MSCE2016(MET18)Metabolic and Genetic DiseasesLink
Neonatal-Perinatal MedicineRichard J. Martin , Avroy A. Fanaroff ,Michele C. Walsh 2015(NEW30)NeonatologyLink
Avery's Neonatology Pathophysiology and managementMhairi G. Macdonald , Mary M.K.Seshia2016(NEW31)NeonatologyLink
Swaiman's Pediatric Neurology Kenneth F.Swaiman,Stephen Ashwal,Donna M. Ferriero,Nina F.Schor,Richard S.Finkel,Andrea L. Gropman,Phillip L.Pearl,michael l. shevell2017(NEU22)NeurologyLink
Nutrition in Pediatrics Basic science and clinical applicationsChristopher Duggan,John B. Watkins,Berthold Koletzko,W.Allan2016(NUT17)NutritionLink
A clinical guide to Pediatric Sleep Diagnosis and Management of Sleep ProblemsJodi A. Mindell , Judith A.Owens2015(RES25)Respiratory and Critical CareLink
Disorders of the Respiratory tract in CHILDRENWilmott, Deterding,Li,Ratjen,Sly,Zar,Bush2018(RES26)Respiratory and Critical CareLink
Red Book 2018David W. Kimberlin, MD, FAAP; Michael T. Brady, MD, FAAP; Mary Anne Jackson, MD, FAAP; Sarah S. Long, MD, FAAP 2018Infectious diseaseLink
Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious DiseasesCherry, James D., MD, MSc; Harrison, Gail J., MD; Kaplan, Sheldon L., MD; Steinbach, William J., MD; Hotez, Peter J., MD, PhD2019Infectious diseaseLink
Paediatric Rheumatology (Oxford Specialist Handbooks in Paediatrics)Helen Foster and Paul A. Brogan2018RheumatologyLink
Kelley and Firestein's Textbook of RheumatologyFirestein, Gary S., MD; Budd, Ralph C., MD; Gabriel, Sherine E., MD, MSc; McInnes, Iain B., PhD, FRCP, FRSE, FMedSci; O'Dell, James R., MD2017RheumatologyLink
Pediatric RheumatologySujata SawhneyAmita Aggarwal2017RheumatologyLink
Injection Techniques in Musculoskeletal MedicineSaunders, Stephanie, FCSP, FSOM; Longworth, Steve, MB, ChB, MSc (Sport and Ex Med), FRCGP, FRACGP, DM-SMed DPCR, FSOM2019RheumatologyLink
Autism Spectrum Disorder: What Every Parent Needs to KnowAlan I. Rosenblatt, MD, FAAP Paul S. Carbone, MD, FAAP 2019Growth and developmentLink