ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นฯ ประจำปี 2567 [CUPA2024]

งานอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 (CUPA2024)
เรื่อง “Pediatric Red Flags: Recognition and Response”
ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2567

ขอเชิญพบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขา ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้จริง และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลอดระยะการทำงานของท่าน ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งในปีนี้จะมีกิจกรรม Workshop ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ของวิทยากร ให้ผู้อบรมได้เลือกกิจกรรมเข้าร่วมตามความสนใจ อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ให้การสนับสนุนในการจัดประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หนังสือเชิญประชุม Download
หนังสือเชิญฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา Download

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานธุรการ ตึก สก. ชั้น 11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์: 02-256-4951 โทรสาร: 02-256-4911
หรือ Line OA: https://lin.ee/P1NLL5w