ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ
Prof.Pornthep Lertsapcharoen, MD
วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
Cholkraisuwat E, Lertsapcharoen P, Khongphatthanayothin A, La-orkhun V, Vithessonthi K, Benjacholamas V, Namchaisiri J. Balloon pulmonary valvuloplasty in tetralogy of Fallot: effects on growth of pulmonary annulus and transannular patch. J Med Assoc Thai. 2010 Aug;93(8):898-902. PubMed PMID: 20718164.


Lertsapcharoen P, Khongphatthanayothin A, La-orkhun V, Vithessonthi K, Srimahachota S. Transcatheter closure of patent ductus arteriosus with a self-expanding platinum-coated nitinol device. J Invasive Cardiol. 2009 Jun;21(6):286-9. PubMed PMID: 19494407.


Sungprem K, Khongphatthanayothin A, Kiettisanpipop P, Chotivitayatarakorn P, Poovorawan Y, Lertsapcharoen P. Serum level of soluble intercellular adhesion molecule-1 correlates with pulmonary arterial pressure in children with congenital heart disease. Pediatr Cardiol. 2009 May;30(4):472-6. Epub 2009 Jan 30. PubMed PMID: 19184175
Lertsapcharoen P, Khongphatthanayothin A, La-orkhun V, Supachokchaiwattana P, Charoonrut P. Self-expanding nanoplatinum-coated nitinol devices for atrial septal defect and patent ductus arteriosus closure: a swine model. Indian Heart J. 2006 Jul-Aug;58(4):315-20. PubMed PMID: 19039147.


Lertsapcharoen P, Khongphatthanayothin A, Srimahachota S, Leelanukrom R. Self-expanding platinum-coated nitinol devices for transcatheter closure of atrial septal defect: prevention of nickel release. J Invasive Cardiol. 2008 Jun;20(6):279-83. PubMed PMID: 18523320.


ChomKhongphatthanayothin A, Lertsapcharoen P, Supachokchaiwattana P, La-Orkhun V, Khumtonvong A, Boonlarptaveechoke C, Pancharoen C. Myocardial depression in dengue hemorrhagic fever: prevalence and clinical description. Pediatr Crit Care Med. 2007 Nov;8(6):524-9. PubMed PMID: 17906598.


Lertsapcharoen P, Khongphatthanayothin A, Chotivittayatarakorn P, Thisyakorn C, Pathmanand C, Sueblinvong V. Infective endocarditis in pediatric patients: an eighteen-year experience from King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S12-6. PubMed PMID: 16622995.


Lertsapcharoen P, Muangmingsuk S, Chottivittayatarakorn P, Khongphattanayothin A, Thisyakorn C, Sueblinvong V. Selection of coil for transcatheter closure of small patent ductus arteriosus. J Med Assoc Thai. 2003 Jun;86 Suppl 2:S208-14. PubMed PMID: 12929991.


Lertsapcharoen P, Chottivittayatarakorn P, Benjacholamas V. Mycotic aneurysms of the pulmonary arteries. Heart. 2002 Nov;88(5):524. PubMed PMID: 12381650; PubMed Central PMCID: PMC1767413.


Lertsapcharoen P, Chottivitayatarakorn P, Benjacholamas V, Thisyakorn C, Pathmanand C, Sueblinvong V. Transcatheter coil occlusion of patent ductus arteriosus. J Med Assoc Thai. 1999 Mar;82(3):290-6. PubMed PMID: 10410485.