ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล
Prof.Siriwan Wananukul, MD
วท.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วว.กุมารเวชศาสตร์
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อ.ว. ตจวิทยา
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
Certificate in Dermatology (Minnesota, USA)