คู่มือ Emergencies in Pediatric Hematology and Oncology 2021

ลำดับหัวข้อLink
Iรวมเล่ม View
0คำนำ View
1การรักษาภาวะโลหิตจางรุนแรง View
2การรักษาภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย View
3การรักษาภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกัน View
4การรักษาเมื่อมีภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย View
5การรักษาภาวะเลือดออกในโรคปัจจัยการแข็งตัวของเลือดผิดปกติแต่กำเนิดที่พบน้อย View
6การรักษาภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรควอนวิลลิแบรนด์ View
7การรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในเด็ก View
8ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน : ภาวะแทรกซ้อนที่จำเพาะต่อยาเคมีบำบัด View
9ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน : ภาวะแทรกซ้อนจากเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ View
10การรักษาภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตฟิลต่ำ View
11การรักษาภาวะ Hyperleukocytosis and Leukostatis View
12การรักษากลุ่มอาการที่เกิดจากการสลายตัวของเซลล์มะเร็ง View
13การรักษาภาวะ Hemophagocytic Lymphohistiocytosis View
14ก้อนเนื้องอกในทรวงอกส่วนหน้าและภาวะอุดกั้นหลอดเลือดดำใหญ View
15การรักษาภาวะกดทับไขสันหลังและรากประสาทส่วน Cauda Equina View
16ภาวะแทรกซ้อนหลังการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต View
17ส่วนประกอบของเลือดและปฏิกิริยาจากการรับเลือด View
18การดูแลจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะใกล้เสียชีวิต View