ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
Prof.Darintr Sosothikul, MD
พ.บ. กุมารเวชศาสตร์(สงขลานครินทร์)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
อ.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
Certificate in Pediatric Haemostasis and thrombosis (Wayne State , Detroit, USA)
Pakakasama S, Veerakul G, Sosothikul D, Chainansamit SO, Laosombat V, Thanarattanakorn P, Lumkul R, Wiangnon S, Wangruangsathit S, Narkbunnam N, Kanjanapongkul S. Late effects in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: a study from Thai Pediatric Oncology Group. Int J Hematol. 2010 Jun;91(5):850-4. Epub 2010 May 20. PubMed PMID: 20490729.


Thirabanjasak D, Sosothikul D, Mahayosnond A, Thorner PS. Fibrolamellar carcinoma presenting as a pancreatic mass: case report and review of the literature. J Pediatr Hematol Oncol. 2009 May;31(5):370-2. Review. PubMed PMID: 19415023.


Trinavarat P, Sasiwimonphan K, Sansopha L, Vejchapipat P, Sosothikul D. Xanthogranulomatous adrenalitis in a neonate: CT and US findings. Pediatr Radiol. 2009 Mar;39(3):286-9. Epub 2008 Dec 17. PubMed PMID: 19089417.


Ananworanich J, Jupimai T, Mekmullica J, Sosothikul D, Pancharoen C. Behavioral and emotional problems in Thai children with HIV infection compared to children with and without other chronic diseases. J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic). 2008 Jan-Feb;7(1):52-3. PubMed PMID: 18258929.


Leng LK, Pancharoen C, Bunupuradah T, Thisyakorn U, Trinavarat P, Sosothikul D, Ananworanich J. Regression of a cervical spinal mass following highly active antiretroviral therapy (HAART) in child with advanced human immunodeficiency virus (HIV) disease. J Med Assoc Thai. 2007 Sep;90(9):1937-42. PubMed PMID: 17957942.


Sosothikul D, Seksarn P, Pongsewalak S, Thisyakorn U, Lusher J. Activation of endothelial cells, coagulation and fibrinolysis in children with Dengue virus infection. Thromb Haemost. 2007 Apr;97(4):627-34. PubMed PMID: 17393026.


Sosothikul D, Seksarn P, Lusher JM. Pediatric reference values for molecular markers in hemostasis. J Pediatr Hematol Oncol. 2007 Jan;29(1):19-22. PubMed PMID: 17230062.