ศ.พญ.พรพิมล เรียนถาวร

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.พญ.พรพิมล เรียนถาวร
Prof.Pornpimol Rianthavorn, MD
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1)
อ.ว.  กุมารเวชศาสตร์
อ.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Diplomate, American Board of Pediatrics
Diplomate, American Board of Pediatric Nephrology
Yang J, Yang W, Hirankarn N, Ye DQ, Zhang Y, Pan HF, Mok CC, Chan TM, Wong RW, Mok MY, Lee KW, Wong SN, Leung AM, Li XP, Avihingsanon Y, Rianthavorn P, Deekajorndej T, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V, Baum L, Kwan P, Lee TL, Ho MH, Lee PP, Wong WH, Zeng S, Zhang J, Wong CM, Ng IO, Garcia-Barceló MM, Cherny SS, Tam PK, Sham PC, Lau CS, Lau YL. ELF1 is associated with systemic lupus erythematosus in Asian populations. Hum Mol Genet. 2011 Feb 1;20(3):601-7. Epub 2010 Nov 2. PubMed PMID: 21044949.


Rianthavorn P, Ettenger RB, Salusky IB, Kuizon BD. Trabecular bone volume and osteoprotegerin expression in uremic rats given high calcium. Pediatr Nephrol. 2010 Nov;25(11):2311-9. Epub 2010 Jul 30. PubMed PMID: 20676692; PubMed Central PMCID: PMC2937143.


Rianthavorn P, Wuttirattanakowit N, Prianantathavorn K, Limpaphayom N, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Evaluation of a rapid assay for detection of IgM antibodies to chikungunya. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2010 Jan;41(1):92-6. PubMed PMID: 20578487.


Rianthavorn P, Prianantathavorn K, Wuttirattanakowit N, Theamboonlers A, Poovorawan Y. An outbreak of chikungunya in southern Thailand from 2008 to 2009 caused by African strains with A226V mutation. Int J Infect Dis. 2010 Sep;14 Suppl 3:e161-5. Epub 2010 Apr 22. PubMed PMID: 20417142.


Rianthavorn P, Thongmee C, Limpaphayom N, Komolmit P, Theamboonlers A, Poovorawan Y. The entire genome sequence of hepatitis E virus genotype 3 isolated from a patient with neuralgic amyotrophy. Scand J Infect Dis. 2010 May;42(5):395-400. PubMed PMID: 20100114.


Rianthavorn P, Cain JP, Turman MA. Use of conivaptan to allow aggressive hydration to prevent tumor lysis syndrome in a pediatric patient with large-cell lymphoma and SIADH. Pediatr Nephrol. 2008 Aug;23(8):1367-70. Epub 2008 Apr 24. PubMed PMID: 18437428.


Tsai EW, Rianthavorn P, Gjertson DW, Wallace WD, Reed EF, Ettenger RB. CD20+ lymphocytes in renal allografts are associated with poor graft survival in pediatric patients. Transplantation. 2006 Dec 27;82(12):1769-73. PubMed PMID: 17198274.


Rianthavorn P, Ettenger RB. Medication non-adherence in the adolescent renal transplant recipient: a clinician's viewpoint. Pediatr Transplant. 2005 Jun;9(3):398-407. Review. PubMed PMID: 15910399.


Rianthavorn P, Ettenger RB, Malekzadeh M, Marik JL, Struber M. Noncompliance with immunosuppressive medications in pediatric and adolescent patients receiving solid-organ transplants. Transplantation. 2004 Mar 15;77(5):778-82. Review. PubMed PMID: 15021848.


Lapeyraque AL, Haddad E, André JL, Brémond-Gignac D, Taylor CM, Rianthavorn P, Salusky IB, Loirat C. Sudden blindness caused by anterior ischemic optic neuropathy in 5 children on continuous peritoneal dialysis. Am J Kidney Dis. 2003 Nov;42(5):E3-9. PubMed PMID: 14582071.