การสื่อสารสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตเพื่อให้เขาได้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ดีเยี่ยม การได้ตายในอ้อมกอดแห่งครอบครัวอันอบอุ่น เป็นสิ่งพึงปรารถนาของผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่ มากกว่าการตายพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในโรงพยาบาล

commu19.pdf (707 downloads)