การสื่อสารเพื่อป้องกันการร้องเรียนและการฟ้องร้อง

ทักษะการสื่อสารทางการแพทย์… ทางออกสำคัญในการเพิ่มความประทับใจในการให้บริการทางการแพทย์

commu09.pdf (1515 downloads)