การสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด

เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้คาดหวังพบได้ไม่บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่ก็หลีกเลี่ยงได้ยาก เมื่อเกิดขึ้นแล้วหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมหรือแม้แต่มีการจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว ก็อาจนำไปสู่การร้องเรียนและการฟ้องร้องได้

commu10.pdf (896 downloads)