การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์

การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ เป็นกระบวนการสื่อสารที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมแก่บุคคลและครอบครัวที่เป็นโรคหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆ

commu24_2.pdf (738 downloads)