ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นฯ ประจำปี 2565 [CUPA2022]

งานอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 (CUPA2022)
เรื่อง “From Primary to Tertiary Care: Collaboration for the Best Outcomes in Pediatrics” ผ่านระบบออนไลน์
ในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

             ขอเชิญพบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายด้าน หลากหลายสาขา ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้จริง และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลอดระยะการทำงานของท่าน ซึ่งในปีนี้จะได้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ Primary care การเตรียมตัวส่งต่อ ไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นเมื่อมาถึง Tertiary care อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ Virtual Booth จากบริษัทที่ให้การสนับสนุนในการจัดประชุมในครั้งนี้ และท่านสามารถรับชม Pre-congress ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งรับชมงานอบรมย้อนหลังเป็นเวลา 3 เดือน

 

 

หนังสือเชิญประชุม Download

หนังสือเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา Download

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์