รับมอบสมุดนิทานระบายสีสำหรับเด็กเรื่อง ทำไมคนไทยรักในหลวงรัชการที่ ๙

รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝายบริการ

รับมอบสมุดนิทานระบายสีสำหรับเด็กเรื่อง “ทำไมคนไทยรักในหลวงรัชการที่ ๙”

จำนวน 200 ชุด จากบริษัท อาร์มาดิโล่ จำกัด โดยนายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ เป็นผู้มอบ