อยากให้ลูกสูงทำอย่างไร

มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงของเด็กที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

child04-06.pdf (714 downloads)