เลี้ยงลูกน้อยอย่างเข้าใจวัยอนุบาล

No posts to display

MOST COMMENTED

อีสุกอีใส

วัคซีนอีสุกอีใสมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงหรืออย่างน้อยก็ช่วยลดความรุนแรงของโรค การฉีดวัคซีนสองเข็มน่าจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงขึ้น โดยฉีดเมื่อเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปและเมื่ออายุ 4-6 ปี การเลือกใช้วัคซีนที่ผลิตจากบริษัทต้นตำรับที่มีประวัติน่าเชื่อถือ และมีการศึกษาติดตามยาวนาน

HOT NEWS