ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นฯ ประจำปี 2566 [CUPA2023]

งานอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 (CUPA2023)
เรื่อง “From Guidelines to Real-World Practice in Pediatrics” ผ่านระบบผสมผสาน (Hybrid)
ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566

ขอเชิญพบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขา ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้จริง และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลอดระยะการทำงานของท่าน ซึ่งในปีนี้จะได้ความรู้ คำแนะนำ Guideline ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อนำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ Physical Booth และ Virtual Booth จากบริษัทที่ให้การสนับสนุนในการจัดประชุมในครั้งนี้ และท่านสามารถรับชม Pre-congress ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งรับชมงานอบรมย้อนหลังเป็นเวลา 3 เดือน

หนังสือเชิญประชุม Download

หนังสือเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา Download

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์