ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
Prof.Suttipong Wacharasindhu, MD
MRCP (UK)
MRCP (London)
MRCPCH
อว.กุมารเวชศาสตร์
อว.กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
อว.กุมารเวชศาสตร์ครอบครัว
Wacharasindhu S, Supornsilchai V, Aroonparkmongkol S, Srivuthana S. Diagnosis and growth hormone (GH) therapy in children with GH deficiency: experience in King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand. J Med Assoc Thai. 2007 Oct;90(10):2047-52. PubMed PMID: 18041422.


Likitmaskul S, Wacharasindhu S, Rawdaree P, Ngarmukos C, Deerochanawong C, Suwanwalaikorn S, Chetthakul T, Bunnag P, Kosachunhanun N, Plengvidhaya N, Leelawatana R, Krittiyawong S, Benjasuratwong Y, Pratipanawatr T. Thailand diabetes registry project: type of diabetes, glycemic control and prevalence of microvascular complications in children and adolescents with diabetes. J Med Assoc Thai. 2006 Aug;89 Suppl 1:S10-6. PubMed PMID: 17715829.


Wacharasindhu S, Petwijit T, Aroonparkmongkol S, Srivuthana S, Kingpetch K. Bone mineral density and body composition in Thai Precocious Puberty girls treated with GnRH agonist. J Med Assoc Thai. 2006 Aug;89(8):1194-8. PubMed PMID: 17048429.


Wacharasindhu S, Asawutmangkul U, Srivuthana S. Endocrine abnormalities in patients with frontoethmoidal encephalomeningocele. A preliminary study. Horm Res. 2005;64(2):64-7. Epub 2005 Aug 19. PubMed PMID: 16113580.


Wacharasindhu S, Shotelersuk V, Srivuthana S, Yodvisitsak W, Suwanwela N, Savage MO. Pallister-Hall syndrome with hypoparathyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2004 May;17(5):801-3. PubMed PMID: 15237717.


Wacharasindhu S, Srivuthana S, Aroonparkmongkol S, Supornsilchai V, Hiranrat P, Yodvisitsak V. Final adult height in "early normal pubertal girls" treated with gonadotropin releasing hormone agonists. J Med Assoc Thai. 2003 Jun;86 Suppl 2:S170-3. PubMed PMID: 12929985.


Wacharasindhu S, Aroonparkmongkol S, Srivuthana S. Measurement of IGF-1, IGFBP-3 and free IGF-1 levels by ELISA in growth hormone (GH) deficient children before and after GH replacement. Asian Pac J Allergy Immunol. 2002 Sep;20(3):155-60. PubMed PMID: 12587838.


Wacharasindhu S, Supattapisan S, Aroonparkmongkol S, Yodvisitsak W. Sitting height and subischial leg length of Thai schoolboys in Bangkok. J Med Assoc Thai. 2002 Jun;85 Suppl 1:S262-70. PubMed PMID: 12188422.


Wacharasindhu S, Pri-Ngam P, Kongchonrak T. Self-assessment of sexual maturation in Thai children by Tanner photograph. J Med Assoc Thai. 2002 Mar;85(3):308-19. PubMed PMID: 12117019.


Wacharasindhu S, Srivuthana S, Aroonparkmongkol S. Insulin-like growth factors and their binding proteins in children with IDDM. J Med Assoc Thai. 2002 Jan;85(1):41-52. PubMed PMID: 12075719.


Wacharasindhu S, Srivuthana S, Aroonparkmongkol S, Trinavarat P. Does GnRH analog improve the final height in Thai girls with idiopathic central precocious puberty? J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 Suppl 1:S51-6. PubMed PMID: 11529380.


Wacharasindhu S, Srivuthana S, Aroonparkmongkol S, Shotelersuk V. A cost-benefit of gnRH stimulation test in diagnosis of central precocious puberty (CPP). J Med Assoc Thai. 2000 Sep;83(9):1105-11. PubMed PMID: 11075980.


Wacharasindhu S, Chaichanwatanakul K, Likitmaskul S, Angsusingha K. Measurement of serum free IGF-I in diagnosis of growth hormone deficiency. J Med Assoc Thai. 2000 May;83(5):494-9. PubMed PMID: 10863894.


Beattie RM, Camacho-Hübner C, Wacharasindhu S, Cotterill AM, Walker-Smith JA, Savage MO. Responsiveness of IGF-I and IGFBP-3 to therapeutic intervention in children and adolescents with Crohn's disease. Clin Endocrinol (Oxf). 1998 Oct;49(4):483-9. PubMed PMID: 9876346.


Wacharasindhu S, Chaichanwatanakul K, Likitmaskul S, Angsusingha K, Punnakanta L, Tuchinda C. Serum IGF-I and IGFBP-3 levels for normal Thai children and their usefulness in clinical practice. J Med Assoc Thai. 1998 Jun;81(6):423-31. PubMed PMID: 9676074.


Angsusingha K, Watcharasindhu S, Likitmaskul S, Tuchinda C. Growth hormone therapy update in Thailand. Horm Res. 1998;49 Suppl 1:15-20. Review. PubMed PMID: 9554465.


Wacharasindhu S, Cotterill AM, Camacho-Hübner C, Besser GM, Savage MO. Normal growth hormone secretion in growth hormone insufficient children retested aftercompletion of linear growth. Clin Endocrinol (Oxf). 1996 Nov;45(5):553-6. PubMed PMID: 8977751.


Wacharasindhu S, Veerakul K, Likitmaskul S, Punnakanta L, Angsusingha K, Tuchinda C, Wasant P. Congenital generalized lipodystrophy, a case report. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1995;26 Suppl 1:44-6. PubMed PMID: 8629139.


Lekhakula S, Lertrit P, Tuchinda C, Angsusingha K, Kangsadalampai S, Wacharasindhu S, Futrakul A, Sritawil K. Molecular examination of GH gene deletion in familial growth hormone deficiency. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1995;26 Suppl 1:207-11. PubMed PMID: 8629108.


Tuchinda C, Angsusingha K, Punnakanta L, Likitmaskul S, Wacharasindhu S, Tuanakitcharu K, Pitukcheewanont P. Growth response in Turner syndrome with recombinant human growth hormone therapy. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1995;26 Suppl 1:142-5. PubMed PMID: 8629094.


Papadimitriou A, Wacharasindhu S, Pearl K, Preece MA, Stanhope R. Treatment of constitutional growth delay in prepubertal boys with a prolonged course of low dose oxandrolone. Arch Dis Child. 1991 Jul;66(7):841-3. PubMed PMID: 1863096; PubMed Central PMCID: PMC1793227.