รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
Assoc.Prof. Voranush Chongsrisawat, MD
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
Certificate in Pediatric Gastroenterology and Hepatology (Royal Children’s hospital, Brisbane, Australia)
Certificate in Pediatric Allergy and Immunology (U Penn, Philadelphia, USA)
Poovorawan Y, Chongsrisawat V, Theamboonlers A, Leroux-Roels G, Kuriyakose S, Leyssen M, Jacquet JM. Evidence of protection against clinical and chronic hepatitis B infection 20 years after infant vaccination in a high endemicity region. J Viral Hepat. 2010 Apr 1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20384962.


Poovorawan Y, Chongsrisawat V, Praianantathavorn K, Theamboonlers A. High seroprevalence of hepatitis A virus among migrant workers from Myanmar, Cambodia and Laos who are living in Thailand. Ann Trop Med Parasitol. 2009 Jun;103(4):361-3. PubMed PMID: 19508755Chongsrisawat V, Hutagalung Y, Poovorawan Y. Liver function test results and outcomes in children with acute liver failure due to dengue infection. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009 Jan;40(1):47-53. PubMed PMID: 19323033.


Chatproedprai S, Chongsrisawat V, Chatchatee P, Theamboonlers A, Yoocharoen P, Warinsathien P, Tharmaphornpilas P, Warintrawat S, Sinlaparatsamee S, Chaiear K, Khwanjaipanich S, Paupunwatana S, Poovorawan Y. Declining trend in the seroprevalence of infection with hepatitis A virus in Thailand. Ann Trop Med Parasitol. 2007 Jan;101(1):61-8. PubMed PMID: 17244410.


Chongsrisawat V, Thawornsuk N, Theamboonlers A, Louisirirotchanakul S, Poovorawan Y. Hepatitis B virus DNA in unusual serological profiles of hepatitis B surface antigen-positive sera. Viral Immunol. 2006 Winter;19(4):623-9. PubMed PMID: 17201657.


Chongsrisawat V, Yoocharoen P, Theamboonlers A, Tharmaphornpilas P, Warinsathien P, Sinlaparatsamee S, Paupunwatana S, Chaiear K, Khwanjaipanich S, Poovorawan Y. Hepatitis B seroprevalence in Thailand: 12 years after hepatitis B vaccine integration into the national expanded programme on immunization. Trop Med Int Health. 2006 Oct;11(10):1496-502. PubMed PMID: 17002723.


Chongsrisawat V, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Prevalence of hepatitis A virus infection in children with biliary atresia. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004 Dec;35(4):959-61. PubMed PMID: 15916098.


Chongsrisawat V, Roekwibunsi S, Mahayosnond A, Kingpetch K, Poovorawan Y. Spontaneous choledochal cyst rupture in a child. Pediatr Surg Int. 2004 Oct;20(10):811-2. PubMed PMID: 15503061.