Tag: e-learning

MOST COMMENTED

โรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส และการได้รับยาหรือสารที่เป็นพิษต่อตับ? เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบคือไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี และดี รวมทั้งเชื้อไวรัสอื่นๆ เช่น ไวรัสเดงกีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก? ปัจจุบันไวรัสตับอักเสบเอและบีสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งทำให้การควบคุมโรคทั้งสองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

HOT NEWS