การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในเด็ก

การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กส่วนใหญ่เกิดจากการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก? การถ่ายทอดเชื้อเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์แม่ ระหว่างการคลอด และหลังคลอดจากการที่เด็กกินนมแม่? การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อเอชไอวีในเด็กได้ตั้งแต่เนิ่นๆจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีต่อไป

vaccine06.pdf (636 downloads)