การสื่อสารสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ

แม้ความสามารถของแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคปัจจุบันจะได้รับการพัฒนาจนสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ แต่เราคงไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติของ ?เกิด แก่ เจ็บ ตาย? ลงได้

commu21.pdf (533 downloads)