การสื่อสารในหอผู้ป่วยวิกฤติ

การสื่อสารในหอผู้ป่วยวิกฤติมักเป็นการสื่อสารกับญาติของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ตัวผู้ป่วยเองมักมีอาการหนักเกินกว่าที่จะรับรู้เรื่องราวหรือมีสติที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ยังมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เพียงพอที่ทีมรักษาพยาบาลต้องสื่อสารด้วย ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ยากทีเดียว?

commu08.pdf (1108 downloads)