ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (คณบดีพบประชาคมจุฬา 28 Feb 2020)