ติดต่อภาควิชา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1873  ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

โทรศัพท์ ติดต่อสำนักงานธุรการ 02-256-4951, 02-256-4971

ติดต่อฝ่ายวิชาการภาควิชาฯ 02-256-4912

ติดต่อ การรักษา OPD ตึก ภปร. ชั้น 9 02-256-5248

โทรสาร 02-256-4911
อีเมล E-mail: Ped@chula.md หรือ PediatricAdmin@chula.md (ธุรการภาควิชากุมารฯ)