ติดต่อภาควิชา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1873  ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

โทรศัพท์ (662) 256-4951, (662) 256-4971

ติดต่อ การรักษา OPD ตึก ภปร. ชั้น 9 (662) 256-5248

โทรสาร (662) 256-4911
https://ped.md.chula.ac.th

E-mail: Ped@chula.md หรือ PediatricAdmin@chula.md (ธุรการภาควิชากุมารฯ)