บริษัท Knoxi ได้บริจาคผงเกลือล้างจมูกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 คุณมีนาวดี เทียนดี ผู้จัดการบริษัท น๊อคซี่ ประเทศไทย ได้บริจาคผงเกลือล้างจมูก จำนวน 120 แพ็ค (1,800 กล่อง) ให้แก่บุคลากรทางการแทย์ประจำภาควิชา/ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคในระบบทางเดินหายใจ และการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี หัวหน้าสาขาวิชาโรคภูมิแพ้ และ รศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับบริจาค