โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงาน “45 ปีปาฏิหาริย์ แห่งชีวิตใหม่”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “45 ปีปาฏิหาริย์ แห่งชีวิตใหม่” โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะฯ ในวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์