ข่าวสารยอดนิยม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564 [CUPA2021]

งานอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564 เรื่อง “Interprofessional team care in Pediatrics: Learn and work together” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564             ขอเชิญพบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายด้าน...

ความรู้สู่ประชาชน

บ๊ายบายขวดนม

"เมื่อใดควรจะฝึกให้ลูกน้อยลดหรือเลิกขวดนม?? พ่อแม่ควรค่อยๆ ฝึกให้ลูกน้อยเริ่มลดนมมื้อดึกตั้งแต่อายุ 4-6 เดือนเพราะลูกน้อยในวัยนี้จะเริ่มมีวงจรการนอนหลับคล้ายผู้ ใหญ่มากขึ้น"

เมื่อลูกน้อยป่วย การดูแลเบื้องต้น

"เมื่อลูกน้อยมีอาการงอแงผิดปกติย่อมทำให้พ่อแม่เกิดความกังวลใจอย่างไรก็ตาม การหาสาเหตุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นมีได้หลายสาเหตุ"  

ถึงเวลาฝึกขับถ่ายให้ลูกน้อย

เด็กยุคปัจจุบันมักทำการฝึกขับถ่ายได้ล่าช้าอาจเป็นจากการไม่ได้ ฝึกเพราะมีการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปกันมากด้วยเหตุผลของความสะดวกเด็กที่ ใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากจะชินกับการปัสสาวะหรืออุจจาระใส่ผ้าอ้อมยังมีปัญหาผิวหนังอับชื้น และปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาด้วย

STAY CONNECTED

2,692FansLike

เลี้ยงลูกน้อยอย่างเข้าใจวัยอนุบาล

โรคติดเชื้อ-วัคซีน

การติดเชื้อแบคทีเรียในเด็กติดเชื้อเอชไอวี

การติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีได้แก่ การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ปอดอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อของผิวหนัง ลำไส้อักเสบ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ และการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ? การติดเชื้อเหล่านี้มักพบในเด็กที่เริ่มแสดงอาการและอาการแสดงของโรคเอดส์แล้ว? ส่วนหนึ่งมีจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ลดลง?

พยาธิกำเนิดและการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด และหลังคลอดโดยผ่านทางน้ำนมแม่? การถ่ายทอดเชื้อในแต่ละระยะมีปัจจัยเสี่ยง อัตราเสี่ยง โอกาสในการป้องกัน ตลอดจนการดำเนินโรคในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีแตกต่างกันออกไป?

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยขวบปีแรก

เมื่อลูกน้อยป่วย การดูแลเบื้องต้น

"เมื่อลูกน้อยมีอาการงอแงผิดปกติย่อมทำให้พ่อแม่เกิดความกังวลใจอย่างไรก็ตาม การหาสาเหตุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นมีได้หลายสาเหตุ"  

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยเตาะแตะ

กว่าจะถึงวัยอนุบาลก็สายเสียแล้ว

การดูแลเลี้ยงเด็กไม่มีคำว่า "สายเกินไป" หรือคำว่า "สายเสียแล้ว" เพราะพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้เวลา ให้ความรักและให้กำลังใจ ตลอดจนการอบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าเด็กจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564 [CUPA2021]

งานอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564 เรื่อง “Interprofessional team care in Pediatrics: Learn and work together” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564             ขอเชิญพบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายด้าน หลากหลายสาขา อาชีพ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้จริง และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลอดระยะการทำงานของท่าน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

ร่วมบริจาคให้กับกองทุนปันน้ำใจให้เด็กป่วย

กองทุนปันน้ำใจให้เด็กป่วย ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ มูลนิธิตึก สก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้บริการในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กจำนวนมาก ผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ บางรายมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สามารถเบิกจากระบบราชการหรือสังคมสงเคราะห์ได้ บางรายมีปัญหาในการส่งต่อเพื่อกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และขาดเงินงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายที่ปฏิบัติงานให้ผู้ป่วยเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงจัดตั้ง กองทุนปันน้ำใจให้เด็กป่วย ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นกองทุนหนึ่งในมูลนิธิ "ตึก สก." ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพื่อเป็นค่าเดินทางของผู้ป่วยและครอบครัวในการเดินทางกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ใช้ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย เป็นทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แบบฟอร์มการบริจาค (Donation form)  Download      
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและตับ    

CUPA2021 Aug. 2-7, 2021

เตรียมพบกับงานอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 (CUPA21) ติดตามรายละเอียดได้เร็ว ๆ นี้  

CUPA2020: Warm up and Instruction

นับถอยหลังสู่งานประชุม CUPA2020 ผ่านระบบ ZOOM WEBINAR ที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 3,000 ท่าน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์