ข่าวสารยอดนิยม

รับโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ พระราชพัชรมานิต(ชยสาโร ภิกขุ) 3 มกราคม 2563

รับโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ พระราชพัชรมานิต(ชยสาโร ภิกขุ) แห่งอาศรมชนะมาร อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึกสก. ชั้น 10 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ https://www.youtube.com/watch?v=_KvAe31WORg

Professor Chao-Ching Huang คณบดีของ Taiwan Medical University ในการมาเยี่ยมชมภาควิชา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ Professor Chao-Ching Huang คณบดีของ Taiwan Medical University ในการมาเยี่ยมชมภาควิชา คณาจารย์ในภาควิชานำทีมโดยศาสตราจารย์พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก    

ความรู้สู่ประชาชน

อุบัติเหตุเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

อุบัติเหตุทำ ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตได้ ในชั่วพริบตาเดียวโดยเฉพาะหากเกิดขึ้นกับเด็กแล้วย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว

เล่านิทานรากฐานสู่การเป็นนักอ่าน

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการที่ลูกน้อยสามารถนับ 1-10 พูด ก-ฮ หรือท่อง A B C ได้มากกว่าความสามารถในการเข้าใจภาษาและสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของลูกน้อยหรือสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

วินัยและสร้างสรรค์… แนวทางที่สวนทาง

พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กในวัย 2-5 ปีที่กำลังน่ารัก เริ่มทำอะไรๆ ด้วยตนเองได้สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

STAY CONNECTED

2,692FansLike

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ปี 2566

เลี้ยงลูกน้อยอย่างเข้าใจวัยอนุบาล

โรคติดเชื้อ-วัคซีน

การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในเด็ก

การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กส่วนใหญ่เกิดจากการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก? การถ่ายทอดเชื้อเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์แม่ ระหว่างการคลอด และหลังคลอดจากการที่เด็กกินนมแม่? การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อเอชไอวีในเด็กได้ตั้งแต่เนิ่นๆจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีต่อไป

เอดส์ในเด็ก

ในปัจจุบัน นอกจากมีการค้นพบยาต้านเอดส์ใหม่ ๆ หลายชนิด? ยังมีการพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ ได้แก่ การตรวจนับจำนวน CD4 ปริมาณไวรัส (viral load) และการดื้อยาของไวรัส (HIV resistance assay) ทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความพิการและอัตราตายและช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยขวบปีแรก

เมื่อลูกน้อยป่วย การดูแลเบื้องต้น

"เมื่อลูกน้อยมีอาการงอแงผิดปกติย่อมทำให้พ่อแม่เกิดความกังวลใจอย่างไรก็ตาม การหาสาเหตุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นมีได้หลายสาเหตุ"  

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยเตาะแตะ

กว่าจะถึงวัยอนุบาลก็สายเสียแล้ว

การดูแลเลี้ยงเด็กไม่มีคำว่า "สายเกินไป" หรือคำว่า "สายเสียแล้ว" เพราะพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้เวลา ให้ความรักและให้กำลังใจ ตลอดจนการอบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าเด็กจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก

PEDDERM2023 Registration

ขอเรียนเชิญกุมารแพทย์ แพทย์ผิวหนังเด็ก แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน นิสิต/นักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น Essential Pediatric Dermatology ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย **รับจำนวนจำกัด**     คลิกเพื่อลงทะเบียน

FREE Registration: IPOPI Thai Primary Immunodeficiency Meeting

ขอเชิญชวนบุคลากรทางแพทย์ร่วมฟังอภิปรายและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง IPOPI Thai Primary Immunodeficiency Meeting ลงทะเบียนฟรี!! ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ห้อง 1212 และ 1216 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย **หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด!!!

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นฯ ประจำปี 2565 [CUPA2022]

งานอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 (CUPA2022) เรื่อง “From Primary to Tertiary Care: Collaboration for the Best Outcomes in Pediatrics” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565              ขอเชิญพบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายด้าน หลากหลายสาขา ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้จริง และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลอดระยะการทำงานของท่าน ซึ่งในปีนี้จะได้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่...