ความรู้สู่ประชาชน

MOST COMMENTED

การสื่อสารสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการและพฤติกรรม

การให้การปรึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการและพฤติกรรมนั้นมีหลักการทั่วไปไม่แตกต่างจากการให้การปรึกษาในกรณีอื่นๆ สิ่งสำคัญที่เชื่อว่ามีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการให้การปรึกษาที่ดีและประสบความสำเร็จ ผู้ให้การปรึกษาควรเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนเทคนิคต่างๆ

HOT NEWS