ความรู้สู่ประชาชน

MOST COMMENTED

การสื่อสารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ในวงการแพทย์ยุคปัจจุบัน แพทย์จึงต้องมีทักษะในการแจ้งข่าวร้าย ตลอดจนทักษะการสื่อสารสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ควรหาโอกาสฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความชำนาญและมั่นใจ นำมาซึ่งความสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อไป

HOT NEWS