ศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ
Prof.Rujipatt Samransamruajkit, MD
พบ., อ.ว.  กุมารเวชศาสตร์
Diplomate, American Board of Pediatrics
Diplomate, American Board of Pediatric Pulmonary Medicine
Certificate in Pediatric Critical Care (Loma Linda, USA)
Samransamruajkit R, Jirapaiboonsuk S, Siritantiwat S, Tungsrijitdee O,Deerojanawong J, Sritippayawan S, Prapphal N. Effect of frequency of ventilator circuit changes (3 vs 7 days) on the rate of ventilator-associated pneumonia in PICU. J Crit Care. 2010 Mar;25(1):56-61. Epub 2009 Jul 9. PubMed PMID: 19592211.


Linsuwanon P, Payungporn S, Samransamruajkit R, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Recurrent human rhinovirus infections in infants with refractory wheezing. Emerg Infect Dis. 2009 Jun;15(6):978-80. PubMed PMID: 19523310; PubMed Central PMCID: PMC2727334.


Samransamruajkit R, Hiranrat T, Chieochansin T, Sritippayawan S, Deerojanawong J, Prapphal N, Poovorawan Y. Prevalence, clinical presentations and complications among hospitalized children with influenza pneumonia. Jpn J Infect Dis. 2008 Nov;61(6):446-9. PubMed PMID: 19050351.


11: Samransamruajkit R, Jitchaiwat S, Wachirapaes W, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Prapphal N. Prevalence of Mycoplasma and Chlamydia pneumonia in severe community-acquired pneumonia among hospitalized children in Thailand. Jpn J Infect Dis. 2008 Jan;61(1):36-9. PubMed PMID: 18219132.


Chieochansin T, Samransamruajkit R, Chutinimitkul S, Payungporn S, Hiranras T, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Human bocavirus (HBoV) in Thailand: clinical manifestations in a hospitalized pediatric patient and molecular virus characterization. J Infect. 2008 Feb;56(2):137-42. Epub 2007 Dec 31. PubMed PMID: 18164764.


Samransamruajkit R, Jitchaiwat S, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Praphal N. Adrenal insufficiency in early phase of pediatric acute lung injury/acute respiratory distress syndrome. J Crit Care. 2007 Dec;22(4):314-8. Epub 2007 Jul 5. PubMed PMID: 18086402.


Samransamruajkit R, Hiranrat T, Prapphal N, Sritippayawan S, Deerojanawong J, Poovorawan Y. Levels of protein C activity and clinical factors in early phase of pediatric septic shock may be associated with the risk of death. Shock. 2007 Nov;28(5):518-23. PubMed PMID: 17589380.


Samransamruajkit R, Prapphal N, Deelodegenavong J, Poovorawan Y. Plasma soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) in pediatric ARDS during high frequency oscillatory ventilation: a predictor of mortality. Asian Pac J Allergy Immunol. 2005 Dec;23(4):181-8. PubMed PMID: 16572737.


Samransamruajkit R, Thanasugarn W, Prapphal N, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Human metapneumovirus in infants and young children in Thailand with lower respiratory tract infections; molecular characteristics and clinical presentations. J Infect. 2006 Apr;52(4):254-63. Epub 2005 Sep 23. PubMed PMID: 16183133.


Samransamruajkit R, Moonviriyakit K, Vanapongtipagorn P, Prapphal N, Deerojanawong J, Poovorawan Y. Plasma endothelin-1 in infants and young children with acute bronchiolitis and viral pneumonia. Asian Pac J Allergy Immunol. 2002 Dec;20(4):229-34. PubMed PMID: 12744623.


Samransamruajkit R, Gollapudi S, Kim CH, Gupta S, Nussbaum E. Modulation of endothelin-1 expression in pulmonary epithelial cell line (A549) after exposure to RSV. Int J Mol Med. 2000 Jul;6(1):101-5. PubMed PMID: 10851275