หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจุฬา

MOST COMMENTED

ทักษะการสื่อสาร… ทักษะชีวิต

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า การสื่อสารมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในที่ทำงานสำหรับผู้ใหญ่ และการสื่อสารที่โรงเรียนสำหรับเด็ก หรือจะเป็นการสื่อสารที่บ้าน

HOT NEWS