ข่าวสารยอดนิยม

FREE Registration: IPOPI Thai Primary Immunodeficiency Meeting

ขอเชิญชวนบุคลากรทางแพทย์ร่วมฟังอภิปรายและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง IPOPI Thai Primary Immunodeficiency Meeting ลงทะเบียนฟรี!! ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ห้อง 1212 และ 1216 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก

ความรู้สู่ประชาชน

หนูติดแม่

"การที่ลูกน้อยแสดงพฤติกรรมติดแม่หรือกลัวคนแปลกหน้าเป็นพัฒนาการตามปกติในขวบปีแรกซึ่งการเอาใจใส่ตอบสนองลูกน้อยให้ตรงกับความต้องการพื้นฐานอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ"

ธรรมขาติของเด็กวัยเตาะแตะ

ธรรมชาติของเด็กวัยเตาะแตะเด็กวัยเตาะแตะหรือวัยก่อนเรียนจะเป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีการพัฒนาความเป็นตนเองอย่างมาก

เด็กอัจฉริยะสิ่งที่พ่อแม่คาดหวัง

การเลี้ยงดูลูกให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย การเลี้ยงดูลูกให้อ้วนเกินไปจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ

STAY CONNECTED

2,692FansLike

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ปี 2566

เลี้ยงลูกน้อยอย่างเข้าใจวัยอนุบาล

โรคติดเชื้อ-วัคซีน

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนสำหรับเด็กหลังขวบปีแรก

ในปัจจุบันมีวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนให้เลือกใช้ในหลากหลายรูปแบบสำหรับเด็กในแต่ละวัย การเรียนรู้ข้อพิจารณาในการเลือกใช้วัคซีนดังกล่าวให้ถ่องแท้จะช่วยให้สามารถเลือกใช้วัคซีนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก

ไข้เลือดออก

โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมี 4 ชนิดคือ เดงกี-1 เดงกี-2 เดงกี-3 และเดงกี-4 โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค? เมื่อยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีกัดคน จะปล่อยเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย โดยยุงลายจะหากินในเวลากลางวันและออกไข่ในน้ำสะอาดที่ขังนิ่งอยู่ในภาชนะภายในบ้านเรือนที่ไม่ใช้แล้วหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยขวบปีแรก

นมผสมเลือกอย่างไรให้เหมาะสม

ในกรณีที่แม่มีความจำเป็น เช่น เจ็บป่วยรุนแรงเรื้อรังหรือทำงานนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่สามารถพาลูกไปด้วยและไม่สามารถเก็บน้ำนมแม่ให้ลูกดื่มจากขวดทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อาจต้องใช้นมผงเลี้ยงแทน

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยเตาะแตะ

ทีวีช่วยส่งเสริมพัฒนาการจริงหรือ

ปัจจุบันทีวีหรือสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ วิดีโอเกมส์ วิทยุหรืออินเตอร์เน็ต ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนเราไม่เว้นแม้แต่เด็กทุกวัยที่อาจกำลังเผชิญกับผลกระทบจากทีวีทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพกาย ทัศนคติต่างๆและพฤติกรรมของเด็ก

บริษัท Knoxi ได้บริจาคผงเกลือล้างจมูกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 คุณมีนาวดี เทียนดี ผู้จัดการบริษัท น๊อคซี่ ประเทศไทย ได้บริจาคผงเกลือล้างจมูก จำนวน 120 แพ็ค (1,800 กล่อง) ให้แก่บุคลากรทางการแทย์ประจำภาควิชา/ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคในระบบทางเดินหายใจ และการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี หัวหน้าสาขาวิชาโรคภูมิแพ้ และ รศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับบริจาค  

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นฯ ประจำปี 2566 [CUPA2023]

งานอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 (CUPA2023) เรื่อง “From Guidelines to Real-World Practice in Pediatrics” ผ่านระบบผสมผสาน (Hybrid) ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ขอเชิญพบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขา ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้จริง และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลอดระยะการทำงานของท่าน ซึ่งในปีนี้จะได้ความรู้ คำแนะนำ Guideline ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อนำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ Physical Booth และ Virtual Booth จากบริษัทที่ให้การสนับสนุนในการจัดประชุมในครั้งนี้ และท่านสามารถรับชม...

FREE Registration: 7th PED ID CHULA 2023

FREE Registration: 7th PED ID CHULA 2023 ขอเชิญชวนบุคลากรทางแพทย์ร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Pediatric Infectious Diseases: Clinical Syndromes ลงทะเบียนฟรี!! ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย **ONSITE สำหรับ 100 ท่าน และ ONLINE รับจำนวนไม่จำกัด**

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก

PEDDERM2023 Registration

ขอเรียนเชิญกุมารแพทย์ แพทย์ผิวหนังเด็ก แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน นิสิต/นักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น Essential Pediatric Dermatology ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย **รับจำนวนจำกัด**     คลิกเพื่อลงทะเบียน