MOST COMMENTED

ลูกน้อยกินยาก-กินน้อย… กับหนทางแก้ไข

ปัญหาการกินที่พบบ่อยในเด็กอายุ 1-3 ปีคือ กินยากเลือกอาหาร จู้จี้กับการกิน ไม่ยอมลองอาหารชนิดใหม่ หรือไม่กินอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้ พบได้บ่อยประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กวัยนี้และ พบบ่อยในเด็กที่มีพื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก และมักมีปัญหาเรื่องสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับพ่อแม่ซึ่งปัญหาการกินนี้จะค่อยๆ ดี ขึ้นเมื่อเด็กอายุมากขึ้น"

HOT NEWS